Wednesday, 28 December 2011

Rumusan bahagian 4Bahagian 4, penulis menjelaskan penyertaan dan pemerkasaan dalam membentuk semula sosial dan cabarannya pada masa kini.


Mengimbas kembali lebih setengah abad yang lalu telah ada perubahan ekonomi, sosial dan teknologi yang besar, orang telah berpindah daripada pergantungan kepada barangan asas pertanian kepada pelbagai daripada industri dan digital yang dihasilkan produk, boleh berkomunikasi antara satu sama lain hampir dengan serta-merta di seluruh bahagian-bahagian yang berlainan dunia, bekerja di bangunan-bangunan berteknologi tinggi yang menjulang tinggi beribu-ribu kaki di atas tanah dan malah pernah ke angkasa lepas.

Perkembangan dan kemungkinan boleh didapati dalam sekurang-kurangnya beberapa tempat di hampir semua negara di seluruh dunia tetapi manakala banyak orang berkongsi dalam perkembangan ini banyak juga yang kekal yang dikecualikan dan peningkatan keseluruhan dalam taraf kehidupan, celik huruf, kesihatan dan kualiti hidup menyajikan hanya untuk menyerlahkan nasib dan ketidakadilan yang dialami oleh mendapati dikecualikan terutamanya di negara-negara yang miskin tetapi juga dalam dekat kepada orang-orang kaya di bandar-bandar dan negara-negara kaya dunia. Ia dianggap sebagai tapak kuasa dengan meneroka peranan dan fungsi kerajaan secara teori dan pada tahap yang berbeza dan sejauh mana telah membangunkan dan berubah dalam konteks globalisasi.


Selain pertimbangan kepada bagaimana orang ramai, termasuk pertubuhan bukan kerajaan (NGO), penunjuk perasaan anti-kapitalis, serantau dan gerakan-gerakan sosial, telah mencabar negeri-negeri yang lebih kuat dan institusi-institusi dan cuba untuk membangunkan corak pembangunan yang lebih inklusif. Maklumat yang kontemporari dan teknologi komunikasi telah mengubah kehidupan ramai orang dengan cara yang positif dan mempunyai potensi untuk mengubah banyak lagi tetapi kepatuhan kepada dasar-dasar neo-liberal telah melemahkan pengeluaran semula ekonomi dan sosial di seluruh dunia dan mengancam kemampanan sosial. Hubungan antara negara-negara kini lebih kompleks dan ia bukan semata-mata satu bahagian di antara negara-negara kaya dan miskin.

Tuesday, 27 December 2011

Rumusan bahagian 3

Bahagian 3, penulis menjelaskan mengenai ekonomi baru dan keadaan geografi dimana ia menjelaskan mengenai jurang kehidupan dan sosial di kawasan geografi.Ia mengkaji semula beberapa pemahaman yang berbeza dan mempertimbangkan sama ada terdapat peluang-peluang baru, risiko baru atau campuran kedua-duanya dan bagaimana ia diagihkan di antara orang-orang di dalam dan di antara tempat-tempat, sebelum membangunkan pemahaman yang lebih komposit ekonomi baru sebagai gelombang baru pembangunan dan menilai kemampanan. Ekonomi baru ini mencerminkan hasil proses penyusunan semula kontemporari tetapi terdapat sempit, luas, optimis, pemahaman yang pesimis dan skeptikal.Fokus kepada ekonomi dan ICT membawa pertumbuhan ekonomi dan melalui cara-cara baru menganjurkan perniagaan dan bekerja corak, demokrasi yang lebih besar melalui peningkatan akses kepada maklumat dan potensi satu cabaran kepada sistem kapitalis dengan memudahkan pertukaran profitless barang-barang yang dematerialized antara pengguna. Bahagian ini akan menyepadukan idea-idea teknikal dan sosial dengan cara yang sintetik untuk menyediakan rangka kerja yang lebih komposit untuk memahami perubahan kontemporari dan kesan mungkin mereka ke atas mereka dalam kedudukan sosial dan geografi yang berbeza dan mencadangkan bahawa kedua-dua globalisasi dan ekonomi baru adalah perubahan yang mendalam yang memang terletak di tengah-tengah gelombang baru pembangunan, tetapi bukan seperti tahun-tahun awal daripada Fordism gelombang ini tidak mampan kerana ia tidak cukup inklusif.

Proses yang mendasari bahagian-bahagian sosial dan ruang, terutama dengan mempertimbangkan pembangunan bandar-bandar global, kawasan-kawasan bandar atau kawasan-kawasan global superstar dan memeriksa bagaimana kumpulan-kumpulan yang berbeza orang ada pengalaman hidup dalam ekonomi baru yang dibahagikan.

Rumusan bahagian 2

Dalam bahagian 2, penulis menjelaskan mengenai integrasi ekonomi dan hubungannya dengan buruh dan jantina. Ia mengambilkira peranan wanita dalam pekerjaan. Penulis juga mengambil UK sebagai contoh bagi menunjukkan ketidakseimbangan pembangunan wilayah.

Hubungan pasaran di seluruh dunia menjejaskan kehidupan semua orang hampir tetapi dengan cara yang berbeza. Sistem ekonomi, sosial dan politik semakin meningkat dan bertindih dengan melalui pasaran kewangan, firma-firma multinasional, institusi nasional dan rantaian komoditi. Krisis kewangan di satu bahagian dunia dengan cepat merebak kepada orang lain dan kesan ke atas ekonomi sebenar mereka iaitu krisis kewangan di Asia Tenggara pada tahun 1990-an membawa kepada kehilangan pekerjaan di timur laut England dan hubungan sosial kapitalis pengeluaran telah menjadi semakin tersebar luas dengan perkembangan perdagangan antarabangsa dan feminization pekerjaan telah berkembang. Terdapat juga petunjuk bahawa perubahan ini sering menjadi pulih dan hubungan jantina tradisional boleh dilahirkan semula di dalam bentuk pekerjaan baru dan sememangnya lelaki boleh mencipta semula semangat diri dan kejantanan walaupun dalam bidang domestik dan mencadangkan bahawa setakat ini ia akan menjadi terlalu awal untuk mencadangkan bahawa akhir patriarki di kaki langit serta-merta.

Globalisasi mencerminkan peningkatan hubungan pasaran di seluruh dunia dan pembangunan yang dikendalikan oleh peningkatan yang berterusan dalam ICT dan telah menyumbang kepada feminization pekerjaan. Pembahagian tenaga pekerja global ini membawa kepada kilang-kilang, pusat panggilan dan tumbuh-tumbuhan pembungkusan yang diwujudkan di negara-negara dan wilayah yang miskin tetapi link lagi yang terdiri daripada orang-orang yang bergerak untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik telah muncul pada skala yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Kesan globalisasi ke atas kehidupan manusia, khususnya cara yang telah pengembangan geografi hubungan sosial kapitalis pengeluaran pelbagai aktiviti dari perniagaan tani untuk menjaga kerja telah menjadi bersepadu pada skala global. Manakala perubahan yang berlaku, dan wanita berasa lebih kuasa sebagai akibat pendapatan bebas, kesan ke atas kesaksamaan gender adalah lebih terhad, sebahagiannya kerana keadaan-keadaan baru.

Sunday, 25 December 2011

Rumusan bahagian 1

Dalam bahagian 1, buku ini menerangkan mengenai ketidaksamaan dan pembangunan yang tidak sekata hasil daripada globalisasi. Ia juga menerangkan bahawa ekonomi global yang telah membuatkan pembangunan geografi menjadi tidak seimbang.

      Ketidaksamaan dikaitkan dengan kekayaan dan kemiskinan di sesebuah Negara. Ia membezakan diantara Negara maju dengan kurang membangun.  Walaupun telah banyak persidangan, strategi bagi menyelesaikan masalah kemiskinan ini, namun penulis melihat bahawa ia kurang berhasil dan mengambil masa yang lama. Penulis melihat bahawa kemiskinan semakin meningkat di sesebuah negara. Contohnya di afrika. Penulis juga menyatakan ketidakseimbangan juga berlaku dalam Negara seperti di Amerika Syarikat dan UK dimana terdapat jurang antara golongan kaya dan miskin.

Di afrika misalnya, penulis menyatakan ramai telah menganggap berlakunya pembangunan dan peningkatan kekayaan ekonomi, kadar buta huruf juga telah jatuh dan jangka hayat telah meningkat  tetapi secara keseluruhannya ia tidak dipersetujui dan diperdebatkan di seluruh Negara. Disamping itu, terdapat kemerosotan dalam langkah-langkah pembangunan boleh dikaitkan dengan banyak kematian yang berpunca daripada HIV/Aids dimana ia telah menjejaskan kebanyakkan Negara terutama di afrika penentuan harga global dan peningkatan kos telah menyebabkan mereka tidak boleh membiayai kos ubatan dan rawatan yang tinggi. Disebabkan keputusan yang buruk, kebanyakkan penasihat memegang agenda neo-liberal. Jadi, walaupun hasil yang diperolehi buruk, Dimana mereka yang berdebat telah menyumbang kepada bertambah buruk kemiskinan Negara. Oleh itu, adalah penting untuk memahami mengenai asas kepada punca kemiskinan dan untuk memahami pengukuran dalam pendapatan, kesamarataan dan pembangunan yang digunakan. Proses ini adalah berasaskan statistik.

Sunday, 18 December 2011

Kejatuhan Ekonomi GlobalKejatuhan US Dollar, Kejatuhan Ekonomi Amerika akan menyebabkan kejatuhan ekonomi Global. Kejatuhan terdahsyat 1930an yang mana Amerika mengalami 'The Great Depression' yang disebabkan kejatuhan saham sahaja, kali ini dijangka lebih dahsyat disebabkan bukan saja saham(Wallstreet) akan jatuh, malah matawang US Dollar yang kini susut hampir 99% dari nilai asalnya, kejatuhan pasaran hartanah, kejatuhan pasaran kredit dimana semua ini akan menjadikan kejatuhan di Amerika akan datang ini berganda-ganda lebih teruk.

        Malah jika pada 1930an itu hanya berlaku di Amerika
sahaja, kini dengan sistem globalisasi hasil dari idea mereka, satu dunia akan mengalami bencana yang sama. Kerajaan kita juga tidak lepas dari malapetaka ekonomi ini, mana mana negara yang mengamalkan sistem kapitalis tidak boleh lari lagi.

Saturday, 10 December 2011

WANITA DI ERA GLOBALISASI 2

WANITA ASIA-AFRIKA: POTRET KEMISKINAN

Di Asia dan Afrika, keadaan wanita di sana mempunyai banyak persamaan, kecuali di negara-negara Timur Tengah. Permasalahan terbesar yang dihadapi negara Asia-Afrika adalah kemiskinan dan dalam keadaan seperti itu, mahu tidak mahu golongan wanita turut menanggung beban akibat kemiskinan itu.
           Daripada data-data yang ada, menunjukkan kira-kira 70 peratus daripada jumlah kemiskinan di Asia dan Afrika adalah wanita. Faktor kemiskinan ini telah mendorong wanita-wanita di Thailand, termasuk gadis-gadis di bawah umur menjual diri di bursa seks kelas bawahan dengan harga puluhan ringgit sahaja. Begitu juga golongan wanita-wanita di Filipina, antara tahun 1987-1992, kira-kira 261 527 orang wanita, umumnya berusia belasan tahun, memasuki pasaran Jepun sebagai wanita penghibur. Kemiskinan juga turut bertaburan di Bangladesh, Sri Lanka, India, Indonesia dan sebahagian besar juga datangnya dari negara-negara Afrika.
           Di Asia, 35 anggota pelbagai organisasi dari 11 negara Asia, memberikan perhatian amat besar kepada wanita, memberitahu bahawa perbezaan ketara dalam pembangunan ekonomi, teknologi dan sistem harga yang lebih adil dalam model pembangunan yang kemukakan oleh Bank Dunia serta Dana Kewangan Antarabangsa (IMF), menyebabkan banyak negara dan manusia terus menerus dihimpit dalam arus kemiskinan.
            Program penstrukturan ekonomi yang direncanakan oleh Bank Dunia bersama-sama IMF kepada negara-negara penghutang, sekali lagi terus membuat rakyat miskin menjadi bertambah miskin. Peningkatan kadar kemiskinan serta berkurangnya pekerjaan yang produktif dengan gaji kecil di negara asal, memaksa golongan lelaki dan perempuan, termasuk golongan kanak-kanak, bermigrasi ke luar negara dan sehingga ke saat ini terdapat kira-kira 12 juta pekerja migran dari Asia, separuh diantaranya perempuan, dan jumlah ini terus bertambah sehingga ke hari ini.
            Di sini kita dapat melihat dengan jelas hasil pembawaan fahaman Kapitalisme, melalui Bank Dunia dan IMF melahirkan kemiskinan yang semakin luas di Asia dan Afrika.
          Di negara sosialis seperti China, masalah yang dihadapi tidak jauh berbeza kerana kemiskinan masih menghantui sebagian besar masyarakatnya. Dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, untuk meningkatkan taraf ekonominya, China banyak menjalankan program yang agak kontroversi dengan mengawal kelahiran di sana. Setiap keluarga  hanya dibenarkan memiliki seorang cahaya mata.
          Negara itu berkeyakinan dengan mengawal pertumbuhan penduduk ia adalah demi kepentingan seluruh rakyat China dan dengan mengorbankan kepentingan peribadi sambil pembudayaan yang mengagungkan kelahiran bayi lelaki jadi kelahiran bayi perempuan hanya akan mengakibatkan pengguguran. Jadi, tindakan itu sama seperti membunuh! Itulah realiti dan di sini menjadi bukti sejarah jahiliyah telah terulang.

WANITA ARAB / TIMUR TENGAH: “LEBIH BAIK, TAPI…”

           Jika mahu dibandingkan antara wanita-wanita di dunia ini, sudah pastinya wanita Arab / Timur Tengah memiliki nasib yang lebih baik serta tinggal dalam keadaan yang paling memuaskan walaupun golongan wanita ini tidak bekerja, tidak akan kedengaran wujudnya kemiskinan di kalangan mereka.
           Faktor utama yang menyebabkan kemewahan mereka ialah, nafkah mereka ditanggung sepenuhnya oleh para pemimpin dan paling tidak pemimpin di setiap daerah menjaga hidup mereka sepenuhnya.
            Wanita Timur Tengah juga mendapatkan jaminan pendidikan sama taraf dengan golongan lelaki, malah telah banyak didirikan sekolah khusus untuk wanita di sana dengan kemudahan kesihatan dan lain-lain seolah-olah hijab yang dipakai tidak menghalang kemajuan wanita di sana.
             Namun begitu, hak wanita telah dibatasi oleh undang-undang negara dan pemilikan hak antara golongan lelaki dan wanita amat, ketara malah sehingga ke hari ini wanita-wanita Timur Tengah tidak mempunyai hak dalam sistem politik negara, malah tidak diberikan hak untuk mengundi.
              Rumusannya, dari gambaran tentang wanita, kita mampu melihat betapa beragamnya masalah yang membelenggu golongan wanita di seluruh dunia. Namun, jika kita selami lagi permasalahan ini sebenarnya masalah yang dihadapi oleh golongan wanita adalah permasalahan asas yang dihadapi oleh manusia umumnya. Sebagai contoh, kemiskinan juga dihadapi oleh golongan lelaki, namun ia tampak berat untuk dipikul oleh wanita kerana sifat kewanitaannya.
           Keadaan wanita yang berbeza dipelbagai pecahan dunia adalah disebabkan wujudnya peraturan-peraturan yang direka. Sekiranya peraturan-peraturan ini diatur dan diseragamkan dengan sewajarnya dengan mengambil kira nilai-nilai dan hak-hak wanita ini, mungkin permasalahan yang membelenggu wanita ini dapat diselesaikan tanpa menjejaskan perhubungan lelaki dan wanita.
          Akhirnya, jawapan kepada siapa ´menjajah wanita´ ini tidak lain hanyalah peraturan itu sendiri yang menjadi dalang utama kepada masalah wanita selama ini.

Tuesday, 6 December 2011

WANITA DI ERA GLOBALISASI 1WANITA AMERIKA: BOOMERANG EMANSIPASI


Amerika adalah negara tempat lahirnya Gerakan Pembebasan wanita atau Women´s Liberation dan sehingga ke saat ini, wanita Amerika yang bersuara paling nyaring dalam memperjuangkan persamaan hak wanita. Ini bukanlah sesuatu yang menghairankan jika kita dapat melihat bagaimana buruknya keadaan wanita hingga ke awal abad ke-20.

          Pada ketika itu kaum wanita Amerika dianggap sebagai warga kelas dua yang tidak boleh mengundi pada pilihanraya umum dan dari segi hukum perkahwinan, para wanita tidak berhak menguasai harta miliknya sendiri. Walaupun harta daripada titik peluhnya sendiri, harta itu tetap menjadi milik suaminya. Begitu juga dalam hal pendidikan, kaum wanita menemui banyak hambatan untuk mendapatkan pendidikan yang sejajar dengan golongan lelaki dan ia seolah-olah api dalam sekam, ketempangan ini akhirnya melahirkan pemberontakan wanita Amerika, dengan munculnya liberalisme yang menggugat masyarakat ketika itu.

          Pendekatan liberal feminisme ini diusahakan adalah untuk menyedarkan wanita bahawa mereka adalah golongan yang ditindas dan pekerjaan yang dilakukan wanita di sektor domestik hanya berposisikan subordinat tanpa mendapat perkembangan dan peningkatan. Akhirnya, budaya masyarakat Amerika yang sangat materialistik, mengukur segala sesuatu dari sudut material, dan juga individualistik telah mendorongkan lagi semangat feminisme. Hasilnya, kebanyakan wanita telah keluar dan tidak lagi mahu bergantung pada golongan lelaki.

         Walau bagaimanapun, ternyata hasil daripada gerakan feminisme ini telah melahirkan satu lagi persoalan, bahkan emansipasi yang mereka perjuangkan memunculkan permasalahan baru bagi wanita. Keadaan ekonomi wanita secara puratanya telah menurun, padahal jumlah wanita yang bekerja di luar rumah semakin banyak. Malah jumlah dua pertiga orang dewasa yang miskin di Amerika adalah wanita. Tingkat kadar upah tidak berubah dan data tahun 1985 menunjukkan tingkat upah rata-rata wanita di AS adalah 64 peratus daripada tingkat upah golongan lelaki dan jumlah ini adalah sama ketika zaman 1930-an lagi.

          Penyebab utama yang memburukkan keadaan wanita ialah tingginya angka perceraian, malah angka perceraian di AS meningkat dengan hebat semenjak tahun 1960-an dan jumlah anak yang dibesarkan dalam keluarga ibu tunggal telah mencapai 50 peratus pada tahun 1980-an. Perceraian dengan beban pengasuhan anak-anak, telah menyebabkan keadaan ini bertambah buruk lagi dan amat menyedihkan sekali.
          Sementara itu, kekerasan terhadap wanita juga meningkat malah kekerasan fizikal yang dialami oleh wanita berlaku setiap detik. Tabiat pergaulan yang bebas dan keengganan untuk berkahwin, menyebabkan tingginya angka perkosaan wanita, aitu enam minit sekali.
          Lebih ironi apabila menurut laporan majalah Fortune, Amerika, edisi 2, banyak wanita eksekutif mengalami tekanan dan seringkali mengalami kekecewaan, ketidakpuasan dan gusar, sehingga hidup serta jiwa mereka menjadi kacau. Namun begitu, secara amnya, kebanyakan mereka mengalami perceraian dan gangguan hubungan sosial dalam keluarga.

          Namun, jika dikaji dengan lebih mendalam lagi, diskriminasi di Amerika tidak hanya menimpa wanita, malah warga kulit hitam turut menerima nasib yang sama. Dalam dunia kapitalisme, tujuan utama pengusaha adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan pengeluaran modal yang minima. Jadi orang-orang yang memiliki penawaran jumlah yang kurang seperti golongan wanita dan kulit hitam ini secara tidak langsung mereka menjadi mangsa dan terpaksa menerima walau berapa pun jumlah gaji yang diberikan untuk mempertahankan hidup.WANITA EROPAH: ANTARA KAPITALIS DENGAN SOSIALIS

Keadaan wanita Eropah lebih kompleks, kerana ideologi yang berkembang di Eropah tidak hanya bersifat kapitalis, tetapi ditambah dengan kefahaman sosialis dan ideologi ini secara tidak langsung mempengaruhi juga bentuk perjuangan wanita, sehingga muncul feminisme liberal dan feminisme sosial.
         Di Eropah Barat, mereka yang menganut sistem liberal telah mewujudkan permasalahan hampir sama dengan apa yang berlaku di Amerika dan di England, iaitu perceraian keluarga menjadi suatu obsesi di sana.
         Di Eropah Utara terdapat mereka yang kuat memegang fahaman individualisme, sekali gus memunculkan gerakan feminisme liberal-radikal, iaitu gerakan yang berpendapat bahawa ada sumber penindasan wanita yang lebih fundamental (asas) dikenali sebagai patriaki.
          Sistem patriarki adalah sistem yang menempatkan golongan lelaki sebagai ketua keluarga dan dalam konteks sosial yang lebih luas lagi, sistem patriarki dikaitkan dengan segala aspek yang menjadikan golongan lelaki memiliki kekuasaan lebih besar dari wanita, baik dalam sektor ekonomi mahupun politik. Oleh kerana itu, perkara utama yang perlu dirombak oleh golongan di Eropah ini ialah dengan merubah struktur patriarki supaya menjadi struktur yang lebih seimbang.
         Hasil daripada gerakan radikal feminisme ini telah memperlihatkan keseimbangan yang wujud di antara lelaki dan wanita dalam memenuhi kerusi parlimen di Eropah dengan 39.4 peratus anggota parlimennya terdiri daripada golongan wanita di Norway, 40 peratus di Sweden, 39 peratus di Finland dan 30.3 peratus di Denmark. Angka-angka ini jauh lebih besar jika dibandingkan di Amerika Syarikat yang memperlihatkan hanya 11 peratus di Dewan Perwakilan Rakyat dan 7 peratus di Senat, manakala di seluruh dunia puratanya hanyalah 10.51 peratus. 
          Namun begitu, adakah wujud sebarang perbezaan apabila adanya golongan wanita yang duduk di kerusi parlimen atau dapatkah mereka menyelesaikan sebarang permasalahan yang wujud?
          Realitinya, keadaan di negara-negara Eropah Utara ini, jumlah masalah keruntuhan institusi keluarga masih besar, manakala di Sweden dan Denmark jumlah anak luar nikah yang dilahirkan masih statik, malah jumlah yang tinggi dari perkahwinan di Sweden dan Norway berakhir dengan perceraian.
          Sweden dan negara-negara Eropah Utara umumnya, memang telah menguar-uarkan bahawa mereka adalah sebuah negara yang individualistik dan di sana juga telah menghalalkan kebebasan hubungan seks disebabkan golongan fundalmentalis ini mahukan keseimbangan antara golongan lelaki dan perempuan. Akhirnya, telah terjadi keruntuhan akhlak yang hebat bersama-sama robohnya moral masyarakat di sana.
         Di Eropah Timur, semasa golongan sosialis masih berkuasa, idea feminisme yang berkembang adalah feminisme sosialis yang menghapuskan sistem pemilikan, iaitu institusi perkahwinan tidak membenarkan pemilikan mutlak si suami ke atas harta mahupun pemilikan suami ke atas isteri.
         Namun, pada ketika runtuhnya fahaman sosialis, ia telah mengakibatkan berkembangnya fahaman kapitalisme yang menjadikan sikap individualistik ini sebagai ikutan utama. Keadaan ekonomi yang buruk serta sering berlakunya peperangan, membuatkan rakyat Eropah Timur terus hidup dalam kemiskinan, akibatnya golongan wanita juga menerima beban kemiskinan yang telah timbul.
          Paling menakutkan ialah keadaan wanita di Bosnia kerana lewat perang di sana, golongan wanita menjadi mangsa kerakusan nafsu apabila lebih dari 20 juta wanita dilaporkan telah diperkosa oleh tentera Serbia. Itulah kaedah yang digunakan oleh masyarakat di sana dalam usaha mereka mahu membersihkan golongan Muslim dari bumi Eropah.